5 hodín ráno

Je päť hodín ráno
Už nemôžem spať
Ráno vyzlieka noc
Z večerných šiat
Na posteli leží
Môj nepriateľ strach
Naše akcie náhle
Postihol krach

Nedá sa zachrániť
V oceáne sľubov
Záchranné kolesá
Sú strhávané prúdom

To prekliate ráno
Ma nenechá spať
Do tváre mi zvrieskne
Že mal by som vstať
Vedľa mňa leží
Len šialenec strach
Z lásky sa stáva
Obeť a vrah

Nedá sa zachrániť
V oceáne sľubov
Záchranné kolesá
Sú strhávané prúdom
Nedá sa zachrániť
V oceáne sľubov
Záchranné kolesá
Sú strhávané prúdom

Nedá sa zachrániť
V oceáne sľubov
Záchranné kolesá
Sú strhávané prúdom
Nedá sa zachrániť
V oceáne sľubov
Záchranné kolesá
Sú strhávané prúdom