Áno-nie

áno-nie v pohybe
áno-nie tvojich pier
áno-nie v pohybe
áno-nie našich tiel

áno
nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie

po špičkách
k tebe kráčam (po špičkách)
bezhlavo
hlavu strácam
po špičkách
k tebe kráčam (po špičkách)
bezhlavo
hlavu strácam

áno-nie v pohybe
áno-nie našich tiel
áno-nie v pohybe
áno-nie nezomrie

áno
nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie

po špičkách
k tebe kráčam (po špičkách)
bezhlavo
hlavu strácam
po špičkách
k tebe kráčam (po špičkách)
bezhlavo
hlavu strácam

nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie-áno
nie

po špičkách
k tebe kráčam
bezhlavo
hlavu strácam
po špičkách
k tebe kráčam
bezhlavo
hlavu strácam