BDIEM ČI SPÍM

Na slnku moknem
Je to zvláštny jav
Aj keď ťa vidím
Tak ťa nevnímam
Neviem čomu teraz
Veriť mám
Telo je domov
V ktorom nebývam
Cez prsty na mesiac
Sa pozerám
Oči nám slepnú
Hrdlo hlas nevydá
Neviem či ešte cenu
Veriť má
Hľadáme domov
Tam kde nik nebýva
Bdiem či spím?
Možno mám iba strach
Za svetlom utekať