EŠTE

Skúšam zámok
Stále neverím
Že žiaden z kľúčov
Nie je od dverí
Ešte nie sme
Celkom zlomení
Len mesiac so slnkom
Sú v zatmení
Z výšky rútime sa
Ku zemi
A chytení sme
V pavučine trápení
Si tá pri ktorej zaspávam
Si tá do ktorej rúk padám
Oheň nejde hasiť plameňom
Len ak si bez viny hoď kameňom