Fén

nečakáš že šťastie
k tebe padne z oblakov
ticha desíš sa aj
denných prízrakov
cez krúžky dymu
hľadíš oknom
vonku na vtákov
v izbe sneží
je plná súmrakov

zvoní telefón
a zaznie hluchý tón
ktorý ťa stále
tak ohluší

cítiš sa jak ryba
na súši
fénom si slzy
neusušíš
cítiš sa jak ryba
na súši
fénom si slzy
neusušíš

neveríš že zázrak môže
padnúť do dlaní
iba v kúte stojíš
tieňom spútaný

cítiš sa jak ryba
na súši
fénom si slzy
neusušíš
cítiš sa jak ryba
na súši
fénom si slzy
neusušíš