Heroín

láska strácam
v teba vieru
miesto srdca
čiernu dieru mám
láska strácam
svoju silu
očisti ma
kvapkou prilu

slnko zhaslo
a zem sa krúti
v hlave prievan
a krv sa múti
pavúk na skle
zo sna blúzni
nechtom škriabeš
platňu s bluesmi

buď môj heroín
buď môj svietiplyn
buď môj hviezdny prach
vesmír na perách

láska strácam
v teba vieru
miesto srdca
čiernu dieru mám
láska strácam
svoju silu
očisti ma
kvapkou prilu

buď môj heroín
buď môj svietiplyn
buď môj hviezdny prach
vesmír na perách

buď môj heroín
buď môj svietiplyn
buď môj hviezdny prach
vesmír na perách

buď môj heroín
buď môj heroín
buď môj heroín