Jún 27

Jún 27 5:01
Jún 27 5:01
Jún 27 5:01

Sme puzzle čo sa rozpadá
biele miesto po nás zostáva
Náš software zdá sa zložitý
tie čísla to sme ja a ty

Jún 27 5:01
Jún 27 5:01

Sme v labyrinte stratení
jemnou pavučinou zviazaní
Náš vzorec nejde vyriešiť
stále neviem ako to má byť

Jún 27 5:01
Jún 27 5:01

V spleti neutrónov
hľadám cestu domov
A paralelné svety
kde sme len ja a ty
V spleti neutrónov
hľadám cestu domov
A paralelné svety
kde sme len ja a ty

Jún 27 5:01
Jún 27 5:01

Sme puzzle čo sa rozpadá
biele miesto po nás zostáva
Náš software zdá sa zložitý
tie čísla to sme ja a ty

Jún 27 5:01
Jún 27 5:01
Jún 27 5:01
Jún 27