Kým nás smrť nerozdelí

Dnes robíme veci nečakané
Zostrelíme hviezdy na počkanie
Skrýva sa v nás divná sila
Zem pre nás nie je príťažlivá

Kým nás smrť nerozdelí
Dovtedy tomu neverím
Kým nás smrť nerozdelí
Dovtedy tomu neverím

Dnes túžime byť oklamaní
Zápalkou hasiť steblá trávy
Skrýva sa v nás divná sila
Zem pre nás nie je príťažlivá

Kým nás smrť nerozdelí
Dovtedy tomu neverím
Kým nás smrť nerozdelí
Dovtedy tomu neverím

A hviezdy s nebom plačú
A bolesť má chuť sladšiu
A ticho v nás tlie …

Kým nás smrť nerozdelí
Dovtedy tomu neverím
Kým nás smrť nerozdelí
Dovtedy tomu neverím

Kým nás smrť nerozdelí
Dovtedy tomu neverím
Kým nás smrť nerozdelí
Dovtedy tomu neverím