Možno

Chceš ma trápiť
Ako viem to ja
Ver že to nevzdám
Len tak bez boja
Krvavé pery
Prsty čierne od hliny
Najhlbšie tajomstvá
Sme odkryli
Povieš mi slová
Čo sa zatnú do kosti
Spravíš to rázne
Bez štipky ľútosti
Krvavé pery
Prsty čierne od hliny
Najhlbšie tajomstvá
Sme odkryli
Možno som mal
Priveľa odvážnych prianí
Možno som mal
Chytiť ťa pevne do dlaní
Meníme
Významy slovám
Čo nepovieš
Potichu dodám
Bez hlúpych hier
Kde dávno mohli sme byť?