Nestrieľajte do labutí

Na snehu kvapky krvi
tí druhí sú dnes prví
Kým čas to nezmení
sú prví poslední

Miesto diamantov kosti
hriechy sú cnosti
A sny sa rozplynú
zmenia sa na špinu

Nestrieľajte do labutí
v ich krídlach ste
sami ukrytí
Prestaňte lámať
už zlomenú kosť
Veď každý z nás
je tu len hosť

Na snehu kvapky krvi
tí druhí sú dnes prví
Kým čas to nezmení
sú prví poslední

Tak poď do mojej izby
kde nič nás už netrýzni
Skry sa mi do krídel
aby ťa nikto nevidel

Nestrieľajte do labutí
v ich krídlach ste
sami ukrytí
Prestaňte lámať
už zlomenú kosť
Veď každý z nás
Nestrieľajte do labutí
v ich krídlach ste
sami ukrytí
Prestaňte lámať
už zlomenú kosť
Veď každý z nás

Nestrieľajte do labutí
v ich krídlach ste
sami ukrytí
Prestaňte lámať
už zlomenú kosť
Veď každý z nás
Nestrieľajte do labutí
v ich krídlach ste
sami ukrytí
Prestaňte lámať
už zlomenú kosť
Veď každý z nás
je tu len hosť