Oceány

Chcel som chytiť vietor
zatiaľ len Boh vie to
Chcel som chytiť vietor
zatiaľ len Boh vie to
Chcel som chytať dážď
každú kvapku zvlášť

Chcel som splynúť s riekou
aj napriek všetkým hriechom
Chcel som splynúť s riekou
aj napriek všetkým hriechom
Chcel som ísť len s tebou
a preletieť aj nebom

Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý už zvlášť
Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý už zvlášť

Chcel som vyliať s tebou
oceány z brehov
Chcel som vyliať s tebou
oceány z brehov
Chcel som iba z nás
spraviť niečo viac

Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý už zvlášť
Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý už zvlášť
Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý už zvlášť

Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý

Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý už zvlášť
Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý už zvlášť
Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý už zvlášť

Po tvárach steká nám dážď
sme tu však každý
Už zvlášť
Už zvlášť
Už zvlášť
Už zvlášť