Pod lampou

pod lampou
skúšam svetlo nájsť
izbou sa plazí had
izbou sa plazí had

pod lampou
pár dní zhasnutou
vo váze vädne mak
vo váze vädne mak

v tichu sám
film stráca dej
trháš pás
cez slzy sa smej
v tichu sám
film stráca dej
trháš pás
cez slzy sa smej

do očí fúkneš dym
na nebo padá hmla
prstom mi ukážeš
k anjelským záhradám
do očí fúkneš dym
na nebo padá hmla
prstom mi ukážeš

pod lampou
skúšam svetlo nájsť
vo váze vädne mak
vo váze vädne mak

v tichu sám
film stráca dej
trháš pás
cez slzy sa smej
v tichu sám
film stráca dej
trháš pás
cez slzy sa smej

do očí fúkneš dym
na nebo padá hmla
prstom mi ukážeš
k anjelským záhradám
do očí fúkneš dym
na nebo padá hmla
prstom mi ukážeš

do očí fúkneš dym
na nebo padá hmla
prstom mi ukážeš
k anjelským záhradám
do očí fúkneš dym
na nebo padá hmla
prstom mi ukážeš

pod lampou
pod lampou
pod lampou
pod lampou