Stereo

žiletka pod nechtom
pretne ho prostriedkom
v dechtovom závoji
jak chlieb ťa rozkrojí
si nápoj v sifóne
cez diery v plafóne
cedí sa ranný dážď
vyzlieka si svoj plášť

barmanka púšťa ti plyn
natrie ťa krémom zo slín
drží ťa v rovnováhe
stereo v tvojej hlave
barmanka púšťa ti plyn
natrie ťa krémom zo slín
drží ťa v rovnováhe
stereo v tvojej hlave

žiletka pod nechtom
pretne ho prostriedkom
v dechtovom závoji
jak chlieb ťa rozkrojí

barmanka púšťa ti plyn
natrie ťa krémom zo slín
drží ťa v rovnováhe
stereo v tvojej hlave
barmanka púšťa ti plyn
natrie ťa krémom zo slín
drží ťa v rovnováhe
stereo v tvojej hlave

prehltne diamant
zlepí črepy z váz
prehltne diamant
tak to nepokaz
prehltne diamant
zlepí črepy z váz

barmanka púšťa ti plyn
natrie ťa krémom zo slín
drží ťa v rovnováhe
stereo v tvojej hlave
barmanka púšťa ti plyn
natrie ťa krémom zo slín
drží ťa v rovnováhe
stereo v tvojej hlave