Tvoj mono hlas

Odpovieš až láska vo mne dotlie
a moje srdce sa o tvoje potkne
Odpovieš až láska vo mne dotlie
a slová budeš loviť krvopotne

Tvoj mono hlas
v stereo zvuku
Dávaš mi čas
ja chcem však ruku
Tvoj mono hlas
v stereo zvuku
Dávaš mi čas
ja chcem však ruku

Odpovieš až láska vo mne dotlie
a z nás sa stratia farby ako fotke
Odpovieš až láska vo mne dotlie
A svetlo hľadať budem po tme

Tvoj mono hlas
v stereo zvuku
Dávaš mi čas
ja chcem však ruku
Tvoj mono hlas
v stereo zvuku
Dávaš mi čas
ja chcem však ruku

Len tiene na oblohe
budú z nás kým odpovieš
Len tiene na oblohe
budú z nás kým to povieš
Len tiene na oblohe
budú z nás kým odpovieš
Len tiene na oblohe

Tvoj mono hlas
v stereo zvuku
Dávaš mi čas
ja chcem však ruku
Tvoj mono hlas
v stereo zvuku
Dávaš mi čas
ja chcem však ruku