UMRIEM PRI TVOJICH NOHÁCH

Som bežec ktorý stráca dych
A trpí smútkom posledných
Som básnik ktorý stráca rým
Slepne a nevidí

Som jednou z tých krutých zím
Zafúkaný v záveji
Jak rozhádzané zátky z vín
Opilcov bezmenných

Umriem pri tvojich nohách
A pierkach holubov
V mojich posledných slovách
Rozlúčiť som sa zabudol
Umriem pri tvojich nohách
A pierkach holubov
V mojich posledných slovách
Rozlúčiť som sa zabudol

Som bežec ktorý stráca dych
A trpí smútkom posledných
Som básnik ktorý stráca rým
Slepne a nevidí

Umriem pri tvojich nohách
A pierkach holubov
V mojich posledných slovách
Rozlúčiť som sa zabudol
Umriem pri tvojich nohách
A pierkach holubov
V mojich posledných slovách
Rozlúčiť som sa zabudol