V NÁS

Zo striech padne sneh
V našich dlaniach mráz
Začne zvláštne hriať
Plač znie ako smiech
Kríže z nahých tiel
Tvoria súsošia
A v nás
A v nás
V nás ukryté sú nálože
Oheň s dažďom
Stretám ťa náhodou
Na rohu každom
Vesmír nám dáva znamenia
Deň ide za dňom
V hlavách premieta sa nám
Vo farbe nemý film
V prázdnych uliciach
Chlad štípe ako had
Mám ťa šialene rád
Si ako vodopád
Zašepkám miliónkrát
Že budem pri tebe stáť
V nás ukryté sú nálože
Oheň s dažďom
Stretám ťa náhodou
Na rohu každom
Vesmír nám dáva znamenia
Deň ide za dňom
V hlavách premieta sa nám
Vo farbe čierno-biely film