V nočných svetlách

večer
štekot a dážď
len svetlá
robia tu stráž
obloha zo zápaliek
oheň pláva v prúde riek
len nekonečno nekončí
hľadím pravde do očí

večer
štekot a dážď
len svetlá
robia tu stráž
obloha zo zápaliek
oheň pláva v prúde riek
len nekonečno nekončí
hľadím pravde do očí

v nočných svetlách
na prázdnych cestách
som sám
v nočných svetlách
na prázdnych cestách
som sám

tresknutie dvier
výčitky z pier
čím som ti bol
už zabúdaš
príval tých slov
jak zo zlých snov
takých jak ja
už nespoznáš
tresknutie dvier
výčitky z pier
čím som ti bol
už zabúdaš
príval tých slov
jak zo zlých snov
takých jak ja
už nespoznáš

obloha zo zápaliek
oheň pláva v prúde riek

v nočných svetlách
na prázdnych cestách
som sám
v nočných svetlách
na prázdnych cestách
som sám

iba svetlá áut
iba svetlá lámp
iba svetlá áut
iba svetlá lámp