Žalospev

Prosím neplačte
Nad mojím hrobom
Slzami nekropte
Cestu domov
Skúste zabudnúť
Na moje hriechy
Čo po mne zostalo
Môžte vzkriesiť

Lampy z cigariet
Ticho miesto viet

Prosím neplačte
Nad mojím hrobom
Len tým rušíte
Šumenie stromov
Skúste zabudnúť
Na moje hriechy
Čo po mne zostalo
Môžte vzkriesiť

Lampy z cigariet
Ticho miesto viet
V maľbách z tieňov
Náš svet zbledol
V srdciach znie zvuk
Žalospevov
Prosím neplačte
Nad mojím hrobom

Zakážte smútku a rukám
Otvárať zámky k tým mukám
Zakážte smútku a rukám
Zakážte smútku a rukám
Otvárať zámky k tým mukám
Zakážte smútku a rukám